สรุปรายได้ต่อเดือนจากการถอนเงิน EXNESS เข้าบัญชีธนาคารในไทย

หลักฐานต่อไปนี้เป็นรายได้จาก EXNESS อาจมีมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังครับ

 

******************** ปิดยอดปี 2565 ****************** กลับหน้าแรก

******************** ปิดยอดปี 2564 **1 ,018,075.62บาท ****************

******************** ปิดยอดปี 2563 ** 489,569.19บาท ****************

หลังจากเดือนนี้ไปจะมียอดจากการทำอาชีพเสริมเข้ามาด้วยนะครับ

 

******************** ปิดยอดปี 2562 ** 429,428.05 บาท ****************

******************** ปิดยอดปี 2561 ** 742,533.94 บาท ****************

******************** ปิดยอดปี 2560 ** 953,904.75 บาท ****************

******************** ปิดยอดปี 2559 ** 793,015.43 บาท ****************

************************* ปิดยอดปี 2558 *** 93,396.79 บาท********************

กลับหน้าแรก