วิธีการใช้โปรแกรม MT4,MT5

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] วิธีการซื้อ Buy (Long) และ ขาย Sell (Shot) หุ้นForex

[2] วิธีการ Close Order

[3] ข้อตกลงการใช้งานบอร์ด

[4] การตั้งซื้อขายล่วงหน้า Pending order

[5] การแก้ไข Indicartors เพิ่มเติมหลังจากลงไปแล้ว

[6] การเพิ่ม Template เข้าในโปรแกรมเทรด

[7] การ Save Template

[8] ส่วนประกอบ Terminal MT-4 โดยทั่วไป

[9] วิธีตั้งคำสั่ง Trailing Stop เพื่อเลื่อน Stop Loss อัตโนมัติ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป