วิธีการใช้โปรแกรม MT4,MT5

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] วิธีการซื้อ Buy (Long) และ ขาย Sell (Shot) หุ้นForex

[2] วิธีการ Close Order

[3] ข้อตกลงการใช้งานบอร์ด

[4] การตั้งซื้อขายล่วงหน้า Pending order

[5] วิธีการตั้งค่าและแก้ไข Stop Loss หลังจากเปิด Order ไปแล้ว

[6] การเพิ่ม Template เข้าในโปรแกรมเทรด

[7] การถอนหรือเอา Indicartors ออกจากกราฟ

[8] การแก้ไข Indicartors เพิ่มเติมหลังจากลงไปแล้ว

[9] การ Save Template

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป